BATHORY – Octagon (CD-1995, Black Mark Production)

Obdobie prvej polovice deväťdesiatych rokov z hľadiska priaznivej odozvy zo strany fanúšikov a kritikov patrilo v Quorthonovom prípade jednoznačne k tým najsmolnejším. Kým na prvý sólový počin…