Aleš ALL Levý – DARK GAMBALLE / Svět za dekou (kniha-2016, vlastní náklad & Redblack & X production )

Tak táto recenzia bola z mojej strany skutočnou povinnosťou a radostným zadosťučinením zároveň. Keď mi totiž kolega ALL poslal svoju knižnú prvotinu rozoberajúcu na svojich stránkach až mikroskopicky presne celú biografiu a diskografiu vyškovskej kapely DARK GAMBALLE (alebo skrátene DARK, ako znelo jej meno počas prvých ôsmych rokov existencie), nemohol som tomuto šťavnatému kúsku odolať. A že je naozaj čo rozoberať, to môže potvrdiť každý, kto túto 400 stránkovú záležitosť v tvrdej väzbe, doplnenú o množstvo fotografických príloh, minimálne držal vo svojich rukách.

No ešte skôr ako sa pustím do rozboru tohto zaujímavého čítania, musím na seba prezradiť jednu vec. DARK (či DARK GAMBALLE), patril až do súčasnosti k tým kapelám, ktoré sa mi úspešne vyhýbali. Niežeby som o jej existencii nevedel. Skôr naopak. Túto partu som zaznamenal už s vydaním ich debutového dema „Zlá krev“, aby som neskôr debut „Sex´n´Death“ vídaval (podobne ako ALL) na pultoch hudobného oddelenia obchodného domu Prior v Nitre. A možno práve debut (či skôr jeho nevábna grafická podoba) bol príčinou, že som sa nikdy neodhodlal podrobnejšie preskúmať jeho hudobné vnútro. A zvyšok je história… Takže do skúmania knihy som sa pustil z pozície totálne nezávislého čitateľa, ktorý hodnotí samotné literárne dielo bez toho, aby bol jeho pohľad nejako poznačený prizmou sympatií či nesympatií chovajúcich k samotnému obsahu – teda v tomto prípade ku kapele samotnej.

Dark Gamballe v Kralupech_2006Ak by som mal teda „Svět za dekou“ hodnotiť z hľadiska redaktorského, či autorského musím povedať, že ALL si zvolil presne tú formu, ku ktorej by som sa priklonil aj ja sám. Nie je totiž autorom v tom zmysle, že by sa príliš pokúšal o nejaké vlastné výklady toho, ako sa postupne kapela vyvíjala od tradičných garážových začiatkov až do podoby, v ktorej sa nachádza dnes. A paradoxne, jeho najväčší vklad je možné vypozorovať hneď v úvodnej kapitole v ktorej vysvetľuje, ako sa vlastne k DARK-u dostal (hold, jeho obal prvotiny neodradil, heh). Vo zvyšku knihy sa pasuje do pozície človeka, ktorý vytvára pomyselný tmel, lepiaci dohromady zážitky a spomienky tých, ktorí majú čo k tomu povedať jednoznačne najviac, teda členov DARK GAMBALLE samotných, prípadne ľudí, ktorí boli v daný čas priamo „pri tom“. A je nutné dodať, že v tomto smere je All tmelom naozaj pevným a kvalitným, ktorý jednoducho dáva celému výsledku ten správny spád, vďaka čomu to má hlavu a pätu. Z hľadiska biografického sa „Svět za dekou“ vyvíja presne tak, ako je tomu dobrým zvykom aj u iných knižných diel podobného zamerania – teda výhradne chronologicky (ako inak by to aj malo byť), no zároveň je toto dielo tak trochu iné. Mám na mysli fakt, že kým iní autori predsa len podľahnú na stránkach svojich výtvorov pokušeniu hodnotiť tú-ktorú záležitosť v histórií kapely, ALL sa takémuto pokušeniu počas celej doby úspešne vyhýba. A práve to je podľa môjho názoru ten skutočný dôvod, že som „Svět za dekou“ počas celej doby vnímal ako isté ozdravné odbočenie v porovnaní s tým, čo zvyčajne podobný druh literatúry ponúka.

Záverom musím prezradiť, že knižná prvotina redakčného kolegu sa z môjho pohľadu podarila na výbornú. Chcete dôkaz? V priebehu čítania „Světa za dekou“ som sa postupne zoznamoval s diskografiou DARK GAMBALLE zisťujúc, že jedna originálna časť hudobného podsvetia by mi bez Alla a jeho diela zaručene unikla.

Dagon

http://darkgamballe.cz/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *