HEIDEN

heiden1Tuzemská formace HEIDEN si v současnosti „hoví“ na vlnách úspěchu. Téměř každá recenze na aktuální počin „Obsidian“ je plná hodně povzbudivých slov a nutno podotknout, oprávněně! Pokud chcete znát můj osobní názor, mrkněte se na recenzi. Pokud však patříte mezi posluchače, kteří nechtějí být příliš ovlivňováni hodnoceními, tak si alespoň přečtěte následující rozhovor. Na mé otázky odpovídal vokalista a kytarista Kverd…

Tak nové CD „Obsidian“ je venku a spolu s ním i spousta změn ve vašem hudebním výrazivu. Dokázal bys odpovědět na jednoduchou otázku, která zní: kam vlastně směřuje současná tvorba HEIDEN? Jak hodnotíš první „obsidianovské“ ohlasy? Pochopili recenzenti ve větší míře to podstatné o co vám především šlo?
Kverd: Ahoj ALLíku, dík za tvůj zájem o toto interview, aktuálně jsem v poměrně rozjímavé náladě, což se asi na rozhovoru projeví, ale nemyslím, že by to bylo tolik na škodu, takže pojďme rovnou na to: Ovšem, že bychom dokázali na tento dotaz odpovědět. HEIDEN zkrátka směřuje stále více „to the bone“. Bylo by asi nasnadě objasnit, co touto frází myslím. V tom nejobecnějším měřítku by se dalo říct, že jdeme čím dál hlouběji k meritu věci, hlouběji do nitra nás samotných. Proces analýzy vnitřních dějů doznal za ty roky značného pokroku a dnes jsme schopni nejen tyto stavy popsat, ale dokonce se s nimi sžít i v tom světě „na povrchu“. Přirozenou reflexí těchto dějů jsou písně, slova a obrazy prezentované pod naši vlajkou. Ohlasy na OBSIDIAN jsou zatím skutečně výborné, myslím, že jsme ani podobnou odezvu nečekali. A jestli pisálci chápou? To je podle mě i tak trochu vedlejší, já jsem pyšný hlavně na to, že jsou lidé ochotní o naší hudbě přemýšlet a že v nich vyvolává jakési obrazy a vize. Mohu říct, že se k nám dostaly některé přinejmenším zajímavé (myšleno v dobrém) dedukce.

Hodně mě překvapilo, že „Obsidian“ obsahuje spoustu čistých rockových pasáží, které jsou patrné hned po několika málo vteřinách. Jistý posun jste však v této fází učinili už na „Era 2“. Měli jste však v plánu ještě jiné, ne přímo metalové elementy, ze kterých případně sešlo?
Rocková muzika je jedním z našich inspiračních zdrojů již několik let, nepovažuji tedy za překvapivé, že se i v aktuální nahrávce tyto postupy objevily. Na rockové muzice jsem vyrůstal a dodnes k ní chovám veliký respekt. Ke druhé části otázky musím napsat to, že „v plánu“ pro tvorbu OBSIDIAN nebylo vůbec nic, nic krom toho, že se budeme snažit reflektovat sebe sama, jak bylo rozvinuto v prvním dotazu. Myslím, že se to v mnohém podařilo a jsem si jist tím, že tento proces bude pokračovat.

Vím, že na tuto otázku bude těžké odpovědět, ale přesto ji položím. Domníváš se, že by se mohlo v budoucnosti stát, že byste se s HEIDEN úplně vzdálili metalovým břehům? A nebo přece jen jakési mantinely ve vaší tvorbě existují?
Kverd: Každá osoba má jakési limity a ani my rozhodně nejsme výjimkou. Jsme limitování pocity, myšlenkami, obrazy – jsme limitováni vlastním vědomím. Dlužno ovšem zmínit, že pole o kterém tu mluvíme se zdá být natolik široké, že je velmi obtížné – ne-li nemožné, jej pojmout a přiblížit, natož aby se tahle bariera pro nás stala limitem v pravém slova smyslu.

heiden-0bsidian1Ovlivňují vás, nebo lépe řečeno, máte v oblibě nějaké zřetelně nemetalové kapely? Případně mně i čtenářům nějaká jména doporučte!
Kverd: Možná i ovlivňují, ale není to z naší strany chápáno jinak než ovlivnění tzv. „podprahové“ tedy něco, co pozvolna přichází a promítá se do vědomí aniž bychom to jakkoli řídili. Za sebe mohu z nemetalových doporučit: ULVER, BOHREN & THE CLUB OF GORE, HJARNIDAUDI, BURZUM, ROME, SPIRITUAL FRONT, MILES DAVIS, to třeba tak namátkou.

Album má hodně studenou atmosféru a totéž se týká i textů, které jsou však hodně abstraktní. Není to trošku na škodu? Přijde mi totiž, že jejich poselství je hodně silné, ale zároveň také poněkud skryté…
Kverd: Tvůj dojem ze slov a poselství je stejně tak subjektivní jako ten náš, nelze tedy říct, který je správný nebo „ten pravý“. Druhou stranou mince je, že umělec má v těchto věcech určitě právo veta, které by mělo být respektováno. Mohu-li někomu poradit jak album brát, pak je to určitě vnímání OBSIDIANu coby hotového celku s jistými parametry a pocity, primárně podřízenými jeho tvůrcům – tedy nám. Nic na té desce nemělo být jinak, texty nevyjímaje. To, že v tom lidé najdou jakési poselství je věc krásná, ale stejně tak jaksi druhotná. Prvotním a zároveň jediným podstatným je, že nahrávka vyvolá cosi v našem vědomí. Myslím, že nebudu vedle, když řeknu, že členové HEIDEN se cítí být v tomto ohledu se svojí prací spokojení. Veřejnost nechť se s celkem popere jak uzná za vhodné.

Jsou jednotlivé skladby nějakým způsobem tématicky provázány, a nebo je každá jakousi „samostatnou jednotkou“ ?
Kverd: Ne, neměli jsme při tvorbě desky před očima konkrétní dějovou linii jíž bychom podřizovali vlastní myšlenkové toky. Skladby byly komponovány a zaznamenávány stejně pozvolna jak přicházely. Můžeme ale mluvit o jakési stříbrné niti, která se deskou táhne.

heiden-horde1Na obalu je vyobrazený obsidián ve tvaru srdce, a to je bezesporu symbol života. Pokud jsou tedy některé kapely ovinuté smrtí, vy kráčíte úplně opačným směrem. Vykládám si alespoň část této skryté myšlenky alespoň trochu správně?
Kverd: Nesouhlasím, na obalu je vyobrazeno srdce… Ve tvaru srdce (smích), v jakémsi post-apokalyptickém výjevu. Osobně to vnímám jako obrovský sarkasmus ve velmi ryzím duchu snoubený s temnou estetikou o kterou nám, i hudebně, šlo. „Mít srdce na dlani“ je přeci krásná charakteristika lidské povahy, vezměte si tedy to naše. (smích) Náš svět je přeci tolik čistý a skvělý!

Vaše pravidelné posluchače asi nejvíce překvapí či zarazí překotná změna tvého vokálu, na kterou jsem si zpočátku nemohl vůbec zvyknout (možná z důvodu předchozích zkušeností). Proč jste se odhodlali k takovéto zajímavé změně? Přece jen, nebývá až tak časté, aby vokalisté takto „okatě“ (myšleno v dobrém) pracovali s vlastním zpěvem…
Kverd: Máš pravdu v tom, že můj vokální projev se napříč časem mění. Pro někoho razantně pro jiného v detailech. Jsem v tomto ohledu ovlivněn sám sebou – stejně jako při tvorbě samotné. V civilním životě jsem člověk tichý a klidný, introvertní a asi tak trochu pomatený, to ale neznamená, že nemám svá osobní pekla a že se ve mně nehromadí negativismus a vztek. Jeho ventilem jsou pak mé vokály, zdá se, že nyní ho ve mně bylo tak nějak víc. (smích) A jak tak koukám, lépe už bylo a tak ani do budoucna nečekejte něco víc „happy.

Přiznávám se, že velký dojem na mě udělal výsledný zvuk alba. Je vskutku příjemné si desku pustit večer do sluchátek… Jak jste vlastně k tomuto malebnému výsledku dospěli? Probíhali mezi vámi široké diskuze, jež se třeba vztahují k tomuto tématu? A teď ještě jedna otázka na vrch. Předchozí album bylo vydáno zahraniční firmou Blood fire death productions, ovšem „Obsidián“ jste nakonec vypustili do světa pod hlavičkou vaší „domovské“ firmy Naga prod. Co zapříčilo tuto změnu? Experiment se zahraničním labelem nevyšel?
Kverd: Nad výslednou podobou desky jsme diskutovali skutečně vášnivě a často. Vůbec bych řekl, že při žádné předchozí desce jsme nepřemýšleli tolik jako nyní. Se zvukem byla náročná práce, mnoho mixů a pokusů, ale výsledek považujeme za dostatečně uspokojivý. Námi stvořené ovoce se zdá být dostatečně trpké. A proč vyšla deska doma? No s BFD jsme měli smlouvu na jedno album, tedy „Era 2“, a dle zjištěných informací jsme nepovažovali za lukrativní v této spolupráci pokračovat. 100% kontrola nad výstupem pro nás byla také poměrně silným lákadlem. NAGA je výborná firma, která dělá hudbu srdcem nikoli přes bankovní konto a uspokojené metalheads. Vlastně v přeneseném významu stejně jako HEIDEN na poli tvůrčím. Pro mě, coby hudebníka je důležitá důvěra v moji práci a zpětná vazba – oba tyto parametry NAGA plní.

heiden-logo1Teď malinko odbočíme. Nemohu si pomoci, ale mám stále pocit, že vaše kapela je stále jaksi veřejností opomíjena, vlastně o vás není až tak slyšet v mediálních kruzích, a to i přesto, že i předchozí deska „Era 2“, přinesla na naše poměry osobitou hudbu. Je tento můj pocit spíše klamný, a nebo byste mi dali spíše za pravdu?
Kverd: Snad mě nebudeš pokládat za moc velkého pomatence, ale tvůj dojem je zase jenom tvůj dojem. Já osobně se podobnými věcmi skutečně tolik nezabývám, nevidím důvod. Děláme hudbu s jasným cílem, cílem který v hlavě funguje a vím, že by to nebylo jinak ani kdyby nás neposlouchal vůbec nikdo. Jiné by byly jenom podmínky pro vlastní práci, nic jiného. Chápej, 18 měsíců s otevřenou pusou sleduješ jak se skrze tvoje ruce a ústa dere napovrch něco, co bylo původně hodně hluboko uvnitř. Musím říct, že mě mnohdy až vyděsilo to, jak na mě působila vlastní hudba – je to pro mě fascinující a naprosto pudová záležitost. Zároveň odpověď na věčnou otázku „Proč?“. Děláme dost pro to, aby si k nám lidé našli cestu pakliže o ni stojí, ale sledovat nějak dál ten efekt? Na co? Soustředím se raději na vlastní hudbu.

Jak se ti zamlouvají ankety typu Anděl či Břitva? Přiznávám, že se pravidelně zúčastňuji obou těchto anket a pokaždé si dávám otázku: “je vůbec možné soutěžit v odvětví zvaném metalová hudba?
Kverd: Tyhle ankety považuji za zajímavé a přínosné. Můj dojem by v tomto ohledu byl ještě hlubší, kdyby se zúčastnění oprostili od hlasování ze zvyku či povinnosti (ano, opravdu z toho někdy mám tento dojem) – dost by to možná zamíchalo osudím. Byl bych také velmi potěšený, kdyby těmto projektům byla věnovaná náležitá pozornost. Specielně Anděl se mi v očích obyčejných lidí – v obecném úhlu pohledu, jeví jako věc na okraji pro pár striktně orientovaných bláznů. Jsem zvědavý jak dlouho bude trvat, než bude metalová hudba viděna jinak než rámus vychlastaných mániček se slámou v botaskách a řetězem kolem pasu. Pravda je, že mnozí tomuto dogmatu svým přístupem a chováním značně napomáhají.

V MORTEMOVSKÉM videorozhovoru jste se poměrně kriticky vyjadřovali k české metalové scéně. Paradoxně však v tomto roce vyšla vskutku velmi povedená dílka. Namátkou mě napadají třeba NEGATIVE FACE, FDK, GALACTIC INDUSTRY, sólová deska BIG BOSSE…opravdu se domníváte, že je na tom česká scéna tak špatně?
Kverd: Onen videorozhovor byl od kluků z MORTEMu vážně skvělý nápad a myslím, že mnoha lidem poskytne jaksi reálnější pohled na nás, než ten nabytý skrze zkazky nebo písmenka. Máš pravdu, že jsme tam byli k české metalové scéně poměrně kritičtí. Nebylo by ale správné jej chápat ve smyslu „HEIDEN je super, ostatní je ksindl“ nic podobného tím myšleno nebylo. Tak arogantní parchanti vážně nejsme, ačkoli… (smích) Z tebou zmíněných jsem slyšel pouze „Jirkovu sólovku“ a ta se mi jeví jako výborně zahraná, příjemná poslechovka, ale žánrově jsem orientovaný přece jen trochu jinak.

Jaké plány mají HEIDEN v budoucím čase? Ptám se především proto, že brzy tu budeme mít léto a s ním spojené letní festivaly? Apropo, jak dopadl křest „Obsidianu?
Kverd: Tak, v plánu máme odehrát, pokud možno, smysluplné a jímavé vystoupení na festivalu BLACKLIGHTS. Dokonce jsme si k této příležitosti připravili i malé překvapení (pokud se teda něco nepo****). A dál? Počítám, že se pozvolna pustíme do úvah a pokusů o další tvorbu. Křest „OBSIDIAN“ dopadl z mého pohledu dobře (i přes slabou účast). Vidím to tak, že ten kdo chtěl, tak přišel. Kapely byly skvělé a osobně jsem si večer užil jako málokterý předtím.

Kdo vyhraje letošní MS v hokeji a jak dopadnou naši? (Otázka byla položena v průběhu MS – žel, dopadlo tonakoenc neslavně 🙁 pozn.aut.)
Kverd: Hokej.. To je ten divný, zimní sport se zahnutými klacky. Já doma nemám televizi a nějaké střípky vidím prakticky pouze v hospodě u piva. Ono se zase hrálo nějaké mistrovství? A koho tipuji na vítěze? Já ti ani nevím, tak třeba Mažňáka… Měj se.

All

http://heidenhorde.com/


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *