Elrabor – VESNA

elraborV tomto díle „abc otázek“ jsem po nějaké době nepostavil dva „soky“ proti sobě, ale zaměřil jsem se pouze na jedinou osobu a podle toho byla následně zvolena témata k příšlušným bodům. Jednotlivé komentáře tentokráte poskytl  Elrabor z folk metalové kapely VESNA, jež v poslední době propaguje nahrávku „Slovanská krev“, obsahově spadající ještě do dob ADULTERY. A čím je ještě tento díl pikantní? Elrabor odpovídal ryze ve staromoravštině, což je koneckonců i jazyk, objevující se v tvorbě kapely. Nu a u bodu „F“ je tomu ještě jinak 🙂

A – ALICE IN CHAINS
Ná, tož znám eném název a že zpjevák sa předávkoval či co a včiléj už nehrajú. Hudbu sem asi anji neslyšál.

B – Baník Ostrava
To je iná 🙂 Jeden z mála klubú u nás s normálnjím ménem, včiléj sa všeci menujú po kdejakéj kravinje bez hystoryje, kerá má penjíze. V prvéj lize im fandjím (též sa oficijálnje menuje nejak hlúpo), ale o fotbale, jak sa na to sem tam djívám, sa u nás rozhoduje asi negde inde – no určitje nee na hřišču. Bylo pjekné jak poslednjo tú ligu vyhráli, aj sa tu přestalo robit a čas skáknút na bazaly sa našél. Baník mjél vždycky dobře odxovanú mládež a onji im stále utjekajú po jednéj dobréj sezónje inde. Hold smola 🙁

C – Celosvětová finanční krize
Co napsat, da bi nja nezavřéli. Mnja bi spíšej pořádnje zajímalo, kdo na tém najvjecéj vydjelá – pak sa dá uvažovat aj o tém, kdo to zpúsobíl a jak. Temu, co sa píše v novináx, nebo leze z mastnéj huby tým politikom (keří néjsú njic iného, než lútky nejakýx finančnjíx skupín) sa vúbec nedá vjeřitj.

D – DARKESTRAH
Kdesi po cestje to negdo pustíl v autje, Místo hodnocénjí spíšéj přiznávám, že neznám.

E – EastSide Records
Ha 🙂 Ne eném nam vydává ten klučina nahrávku. Tježko řéct – nevím co tja zajímá. Termíny, placénjí a všecko co sme sa domluvili bylo vždycky splnjené dokonale. My bysme ale xtjéli vjecéj iniciativy (koncerty, rozhovory, tour s nejakú kapelú atd.) a přes hen tento label to nénde – to nám řékl hnedkaj.

francieF – Francie
J‘étudie français depuis un an. Je l‘aime bien. Durante les années dernières nous y juions plesieurs fois et tous les concerts ont été très bons. Nous avons aussi quelques amis en France et quand nous passons par France nous nous arrêtons à Orléans et toujours trouvons le temps pour le vin ou la bière. Le français est très simple, ce n‘est pas problème de l‘étudier.

G – Guláš s knedlíkem
Standard. Co iného si xceš dat, gdyz nekam jedeš. Aj moja milá ví moc dobře jak nja na cokoliv navnadjit. Jak máme gulášek navařený, tož sa po njem zakúří a je třeba hnedkaj hrnec umyt.

H – Houbaření
Jako malý strašnje rád, ale vždycky nje z hřibú býlo blbje – tož ix nejím. Včiléj na to nénjí čas, ale jak djecka povyrostú xceme spolém nekam vyrazit, už kvúlivá temu lesi.

TortharryCH – Chlouba české metalové scény ?
Ná v Čexáx máte hrubo dobrýx kapel, aj nekeré prorazili (PANDEMIA, TORTHARRY, MANIAC BUTCHER), ale jako vašu xlúbu, za co sa ide vždycky opřet, byx uvédl MASTER´S HAMMER „Ritual“ (sú opravdu známí aj na západje aj na výxodje)

I – Ivan Hašek
Zaséj fotbál – ná, jako hráča sem ho nemusel, býl ze Sparty, ale dost si nja získal tým minulým odmítnutjím nominace do výbora či kam. Vypadá, že xce s tým opravdu zahrát na tú správnú notečku.

J – Jiří Paroubek
Xa, xa – sú to lútky. Je mnje ix tak troxa lúto. Být politikem mosí človjek zvládat hlavnje jednu vjec – muset a umjet lhát. Pro pravdu tam místa nénjí a je to jedno esli stojí vlevo či vpravo. Šak je to to samé jak USA podporovalo obje svjetové války. Da bi býl kšeft, tož na prohrávajúcú stranu dali nejakú podporu a druhý, ten co mjém navrx, platjíl – jak sa to potém otočilo, tož to zaséj otočili onji. Všeci tjí co to védli, mjéli úplnje iné zájmy než nejakú spravedlnostj a to co sa dneskaj učíme. Dneskaj tu ide akorát o penjízky z našix danjí a to je naščestjí protjivá temu sranda – tehdá umírali zbytečnje naprosto nevinnjí ludé!

K – Kostky jakožto stolní hra
Jasné, ale gdyž sme na turné, tož radši hrajem Marijáš, Tjisíc anebo Sedmu.

DSCN0848L – Lesy a příroda
Je teho kolém nás stále menjéj, ale rád se ženú jezdjíváme na Jižnjí Moravu, skama poxázám, anebo asponj do teho lesíka, kerý stojí za naším domem.

M – Metalová klišé
Tož asi ix používám též, atj už v hudbje, v tekstox, anebo v nečem iném. Nésu recenzent, tož nevím.

N – NSBM
Sú dva možné pohledy. V prvnjím vidjíš kapely, keré sa k temu hlásíja a v druhém sú kapely, keré sa xápajú nejak ináč, ale kdekdo ix do téj škatule řadjí. A gdyž k temu vezneš v úvahu co si pod tým pojmem představujú ty prvnjí kapely, co tji keří tak škatulkujú ty druhé a to co ty pojmy dooporavdy znamenajú, tož si myslím, že žádný názor, anji komentář neobstójí. Vjeřím, že aj nás nekeří dávajú do téj škatule. Já eném možu řéct to co cítjím. Su hrdý na zem, kde sem sa narodjíl, na hystoryju, na jazyk, kerý nje v hubje urústl, kulturu, tradice a přírodu. Vyjadřuju lítostj na činy velké vjetšiny novodobýx politikú téjto republiky (Masaryk, Beneš, Gottwald, Bilak, Husák, Havel, Klaus …), keří prosazovali politiku a zákony, keré mjéli a stále majú vymazat Moravu, a všecko co s njú súvisí, z mapy. Cítjím s ludmi, keří sa cítjíja šikanovanjí na úkor inýx. Takýx, keří nerobíja a užívajú ščedrostji úřadú a gdyž neco nedostanú, tož sa vymlúvajú na diskriminacu. Gdyž hentú moju národnjí hrdostj, pošlapávanú ve všeckýx novináx nesmyslným a ponjižujúcím novonázvem, a socijálnjí pohled si spojíš s hudbú, kerú hraju – tož potém je to už eném o individuálnjím zájmu a pohledu.

O – Otázky Václava Moravce
Dobré, často sleduju a najsmutnjéjší na tém je, jak si tji hlupáci eném skáčú do řeči a jak sú úplnje bezpáteřnjí v příméj konfrontaci s pravdú, anebo s vlastnjími slovy, keré už zapomjéli jak im to negdo nadiktovál.

pornoP – Porno stránky
🙂 Kéž bi na také vjeci býl čas. No dneskaj už je to stejnak plné samýx umjelin, já sa radšéj pomazlím se svojú ženú, šak ja to pjekná povinnostj.

R – Romský úprk do Kanady
Nex si každý ide kam xce, ale jak sa mu tuná nelúbí a hen tam žádá o azyl – nex sa už nemože vrátjit, přinde o občanství, anebo nex platjí nejaký poplatek za vrácenjí, šak sa mu tu nelúbilo o takýx tu nestojíme – nejaké omluvné státu a ludom za lhanjí bi mjéli odvést. Stejnak je to nejaký kšeft nekerýx znalýx, šak sú teho aj ty noviny plné, jak onji víja co majú békat a kde o co majú požádat a znajú nazpamjetj na co majú nárok.

S – Slovanská krev
Esli myslíš našu nahrávku, tož je to srdečnjí záležitostj. Už poprvéj sme ju xtjéli udjelat ináč než standardnje, ná až včiléj a napodruhéj sa to snádj povédlo. Stálo nja to hodnje síl aj času, ale su spokojený a jak sa nájde aj negdo komu sa to lúbí, tož ten pocit je to najlepší co može byt.

T – TROLLECH
Znám, slyšál sem, uznávám! Ve svéj dobje u nás velice originálnjí a to sa cenjí. Navíc aj dobří ludé, aj pokecat aj vypit.

U – Ulice (seriál na TV NOVA)
Njigdá sem nevidjél – tož k temu opravdu nemám co řéct.

V – VESNA
vesnaPo odxodu Akharona sem xvílu rozmýšlal co budu djelat. Mjélo to byt eném jako projekt, ale jak sa přidali aj Torgoth s Von Borowitzem, tož sme sa pustjili do novéj kapely. Já vím, že to nénjí úplnje nová kapela a všeci nja aj radjili, že už máme zažité meno, ale já to tak cítjil. Na pódiju sa včiléj opravdu cítjím vjecéj uvolnjený (aj bez alkohóla). Skoréj sem ADULTERY hodnje tlačíl, včiléj so to užíváme a spišéj vyxutnáváme.

W – War – Paint
Patří to ke stylu, negdy je to opravdu na místje a vystúpenjí to dodá atmosféru, zas negdy sa to nepovede jak bi kapela asi xtjéla. A též sem aj slyšál neco o panda metalu :-).

X – XENOMORPH ( holandská formace)
Vúbec neznám, stydjím sa !

Y – You Tube
Vidjél sem tam hromadu ukázek z našix koncertú, je dobré, že to eksistuje, dá sa přes to aj celkem djelat dobrá reklama. Jenže my už sme na takové vjeci moc staří. Minulý húslista sa v tém dobře vyznál, my spišéj jedem ve starýx letáčkox a plagátox.

ježekZ – Záhada hlavolamu
Vidjél aj čétl. Jednu dobu sem aj zkúšal ježka z klece vytáhnút a šlo to !!! V tém djíle je hlavnje vidjet to, co sa už dneskaj mezi mladýmu ludmi nevidjí. Oxota pomoct jeden druhému a túha neco dokázat. Už sú iné hodnoty (mobile,počítače …) a čestj, kamarádstvo v dnešnjí konzumnjí mládeži namajú místo. Společnostj tlačí na človjeka, da bi sa na všeckýx vykašlál a eném hrabál na svojém. Pomoct druhému, poslúxat staršíx, anebo ustúpit sa u dnešnjíx mladýx (ale aj takýx keří su v mojém vjeku) ludjí bere jako zbabjelostj!! Gdyž sú ludé xudší, všecky pjekné ludské vlastnostji sa projevíja. Býl sem na Podkarpatskéj Rusi a gdyž sme v dešču zaklepali na xalúpku, da bi sme sa mohli sxovatj, tož nás pjeknje přivítali, pohostjíli a akorát čokoládú nás nexali sa odvdječitj. Xudší ludé majú hodnjejší srdco !!

Ž – ŽREC
Držím im palce, bližéj sma sa poznali v Košicáx. Sú mladjí a majú teho hromadu před sebú. Možem im eném závidjet. Takovým aj já osobnje rád pomožu jak budu moct – ale mám pocit, že si idú svojú cestú a daří sa im.

ALL

http://www.vesna-cz.com/


One thought on “Elrabor – VESNA”

  1. Supr sloh, jezis ten je trapnej az to hezky neni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *