BŘITVA (rozhovor s Láďou Olivou)

„Jak se peče Břitva“? Proč někteří jedinci tuto anketu chválí a druzí ji nemohou přijít na jméno? Proč vyhrávají tihle a tamti? Proč nevítězí jiní? Tohle všechno jsou témata, která může odemknout pouze osoba nejkompetentnější – Láďa Oliva! Ten se touto „láskou“ zabývá už nějaký ten pátek. Sčítá, vypisuje, škrtá, vyhlašuje… Statistika možná nuda je, ale potřebujeme ji! Více už v následujícím rozhovoru…

Jak bys zatím zhodnotil tažení ankety Břitva? Cítíš třeba, že anketa získává větší kredit mezi hudebníky a publicisty?
Tažení Břitvy hodnotím pozitivně. Anketa je často i bez mého přičinění zmiňována a uváděna všude možně. Někteří hudebníci nebo pisálci dokonce tvrdí, že ji stavějí na úroveň žánrových Andělů. A třeba v již zaniklém pořadu Madhouse byla Břitva údajně zmiňována tolikrát, že to nelze spočítat. Ale samozřejmě existují i opačné hlasy. Radikální hardcoristi se k Břitvě staví převážně negativně, zatímco z vyšších pater metalové scény občas ke mně dolehne něco spíše nelichotivého, ve smyslu posměšků o amatérismu. Dokonce jsem z druhé ruky zaznamenal čísi názor, že nějaký rockový byznysmen je na Břitvu nasraný, protože kdyby neexistovala, dávno by něco na způsob výročních cen založil on, což by nejspíš pojal daleko komerčnějším způsobem, tedy aby to hrálo do not lidem kolem KABÁTU, ARAKAINU a podobně. Takže v tomto smyslu je existence neoficiálně zaměřené Břitvy současně překážkou tomu, aby se projektu výročních cen rockových chopil někdo jiný, kdo by tomu sice dal odér větší profesionality, ale za cenu většího příklonu k oficiálně provařeným, ale kvalitativně ne zrovna nejlepším jménům.

V současné době probíhá v rámci Břitvy vyhlašování výsledků ankety „Osobnost scény“. Kde se zrodila tato myšlenka?
Tuto myšlenku jsem nosil v hlavě více než 5 let, tedy už od doby celonárodní ankety Největší Čech, konané na jaře 2005. Tehdy mě cosi takového jako Osobnost scény napadlo, ale dlouhá léta jsem jen přemýšlel, jak to co nejlépe uchopit. Tedy aby se z toho nestalo rejdiště Vojtků, Brichtů, Šafránků, Hrdličků, Fanánků, Landů, Křížků, Izaiášů a podobně, ale současně aby nešlo o uzavřenou záležitost pro jednu jakoukoliv úzce vymezenou až omezenou subkulturu. Dlouho jsem zvažoval, zda to pojmout současně či historicky, popřípadě zda nechat hlasovat pisálky nebo veškerý lid. Nakonec jsem zvolil variantu „současná scéna očima současných publicistů“ a aby to bylo trochu pestřejší, hlasující měli možnost vyplnit 3 „profesní sekce“, zaměřené muzikantsky, mediálně a vydavatelsko-pořadatelsky. Výsledky víceméně splnily mé očekávání a považuji je za poměrně zajímavé, byť se samozřejmě vyskytují i četné hlasy, že je to všechno nesmyslné a stupidní.

Přiznám se, že tvému týmu držím palce, i když si nejsem zcela jist, zda jste si neukousli až moc velký krajíc. Třeba vědomí, že jsem v hlasování porazil třeba pana Kocába… to mě velice pobavilo 🙂
Přece jen, v týmu hlasujících silně převažují jedinci zaměření na tvrdé odrůdy metalu. Takže tímto jsou poněkud handicapováni všichni ti, co se pohybují více či méně trochu jinde. Včetně „zasloužilých rockerů“ typu Jandy, Mišíka, Hladíka, Kocába, Pavlíčka a pár dalších. Je jasné, že pokud by takováto anketa probíhala na více oficiální bázi a v prostředí nejvyšších pater rockové scény, výsledky by vypadaly úplně jinak. A je tak tomu u každé ankety. Kdyby tedy v čemsi takovém hlasovali čtenáři Sparku, vyhrál by to Brichta nebo Vojtek. Kdyby hlasovali posluchači Radia Beat, vyhrál by asi někdo z tria Mišík, Hladík, Pavlíček. Kdyby hlasovali čtenáři Pařátu, výsledky by byly tvrdě metalové, ale v tomto smyslu až příliš jednostranné. Reálné výsledky jsou tedy obrazem toho, že hlasovali pisálci, z toho většina metalových a spíše menšina těch rockových či hardcore-punkových. Svou roli sehrálo i to, že jsem kladl důraz na současné aktivity, což však každý hlasující nemusel brát zcela v potaz. Nicméně nešlo hlasovat pro zemřelé nebo zcela neaktivní osobnosti. Každopádně, některé hvězdy minulosti nebodovaly vůbec, jako třeba Petr Hanzlík, Pípa, Jarda Tichý, Pedro Hejtmánek, Christopher a pár dalších. Skutečnost, že ses umístil před Kocábem neznamená, že bys byl větší osobnost než on, nýbrž pouze to, že součtem hlasů převážně metalových pisálků jsi zabodoval nepatrně víc Prvořadě je však třeba nebrat to smrtelně vážně, ale jako hru.

Určitě, také to tak beru! Pojďme dále. Břitva bývá často uzpůsobena také některým ortodox scénám, ale stále jakoby ses těmto lidem nedokázal zavděčit. Můžeš k tomuto tématu ztratit pár slov?
Takový je holt úděl žánrově široce zaměřených projektů. Je jasné, že pokud je někdo radikální blackmetalista, deathmetalista, grinder či hardcorista, potom může mít a nejspíš také často má s respektováním či přímo pochopením Břitvy jistý problém, protože se v ní vedle „jeho“ scény objevují také subjekty z „jiných“ scén, někdy třeba až ideově protichůdných. Nicméně, tohle všechno není můj případ, protože poslouchám a sleduji víceméně všechny tvrdé styly, takže koncepce Břitvy je tomuto mému zaměření přizpůsobená. Já opravdu nejsem žádný ortodoxní vyznavač jakéhokoliv jednoho stylu, což je na stylové orientaci Břitvy velmi znát. Nečiní mi problém cokoliv od F.P.B. po ARAKAIN, od GRIDE po MANIAC BUTCHER, od GNU po HYPNOS, od TATA BOJS po NAPALMED a tak dále.

Někde jsem četl, že hodláš počet hlasujících poněkud okleštit. Dle jakého klíče budeš hlasující publicisty nyní vybírat?
Letos naposledy je osloven velmi vysoký počet, poté nastane přísnější selekce. Především budou vyřazeni ti, kteří projevují vůči Břitvě trvalý nezájem. Protože pokud oslovím třeba 150-200 pisálků a z nich pak odhlasuje 50-70, přičemž jde víceméně pořád o ty stejné lidi, je to známka toho, že těm nehlasujícím je to patrně šumafuk. Těžko říct, čím to je, důvodů se nabízí několik. Někteří jsou, jak zmiňuji u předchozí otázky, příliš jednožánrově zaměření, takže Břitva je pro ně stylově moc zeširoka, tudíž jim nevoní. Jiní jsou pro změnu zaměřeni výhradně na zahraniční kapely, zatímco českou scénu berou jako jednu velkou zapáchající hromadu sraček, která nestojí za pozornost. Další používají stokrát obehrané argumenty typu „v hudbě nelze soutěžit“ a já jim marně vysvětluji, že Břitva není soutěž, nýbrž anketa, mezi čímž je určitý rozdíl. Jiní na hlasování nemají čas, protože mají na práci tisíce důležitějších věcí, například sezení v hospodě. A určitou část tvoří početní anonymní pisálci, tedy spíše pseudopisálci, kteří 2x ročně pro nějaký podřadný webzin napíšou report z nějaké podřadné akce, podepíšou se nějakým stupidním „kinder-black-gothic“ pseudonymem, přičemž jejich přehled o české scéně spočívá v poslouchání pár skladeb stáhnutých do mobilu. Takže neúčast těchto „publicistů“ v Břitvě je spíše ku prospěchu věci. Proto chci hlasující propříště vybírat tak, aby byli osloveni zejména ti, co mají zájem hlasovat, mají zájem o českou scénu a pokud možno mají širší, neortodoxní a progresivní rozhled.

Jsou obecně pisálci spolehliví, nebo jim dělá problémy dodržet deadline pro hlasování?
Samozřejmě jak kdo. Někteří jsou vysoce spolehliví a hlasují do týdne, což se týká hlavně zkušenějších a serióznějších publicistů. Jiným je naopak třeba to neustále připomínat, takže mnozí odhlasují těsně před uzávěrkou, ne-li dokonce až po ní. Zajímavé přitom je, že v obou případech jde o stále tytéž osoby. Běžně je to takto. Rozešlu výzvy k hlasování. Během 3-4 dnů odhlasuje 15 nejspolehlivějších a pak už jen sem tam někdo. Po 2 týdnech pak pošlu druhou výzvu. Na ni zareaguje několik dalších lidí a poté opět tu a tam nějaký zbloudilec. Pak se občas někdo „vzbudí“ a odhlasuje necelý týden před koncem. Načež posílám zhruba 3 dny před uzávěrkou třetí výzvu, na kterou potom naráz zareaguje početná horda opozdilců, z nichž někteří narychlo hlasují až v poslední den, někdy i později.

Neuvažoval jsi někdy o tom, že bys zřídil tzv. „fanouškovskou sekci“, kde by se mohli sami příznivci vyjádřit k nejlepším nahrávkám?
Vrátím se k třetí otázce, respektive mé odpovědi. Při jakémkoliv fanouškovském způsobu hlasování by bylo rozhodující, skrze které médium by se tak dělo. Jestli na vlastním webu nebo přes Abyss, Pařát, Spark či jiné médium. Úměrně tomu by ty výsledky byly pokaždé trochu jiné, stejně tak by byl odlišný počet hlasujících. A v tom by mohl být kámen úrazu. Protože extrémně vysoké množství hlasujících by při současném počtu břitevních kategorií bylo extrémně náročné na sečtení. Což by proto vyžadovalo snížení počtu kategorií a z toho plynoucí jednodušší hlasování, možná až na úroveň pouhého anonymního klikání na webově prezentované možnosti. Břitva by tím degradovala na obyčejnou klikací anketu, jakých jsou všude na webech stovky, přičemž by pak hrozilo výrazné riziko zneužití ze strany některých snaživců, kteří by mohli hromadně naklikat hlasy pro své oblíbence. Břitva rozhodně není žádná klikací webová anketka, kde může hlasovat jen tak kdokoliv. Je to anketa založená na předpokladu jistého přehledu, rozhledu, znalosti a odbornosti, přestože ne každý hlasující to musí splňovat stoprocentně. Raději však uvítám 50 hlasujících znalců, než tisícovku hlasujících se „širokým“ přehledem sahajícím od Kabátu ke Kabátu. A kromě toho, když použiju uvedený výraz „fanouškovská sekce“, cožpak nejsou všichni ti rockoví, metaloví a jiní pisálci současně i fanoušci? Já doufám, že ano! Ba co víc, jsou to do určité míry jedni z vůbec největších fanoušků. Jsou to fanoušci, kteří se nespokojují s pouhým posloucháním muziky či chozením na akce, ale navíc o tom chtějí něco psát. Jsou to fanoušci, kteří jsou schopní aktivního přístupu k hudební sféře.

Měl jsi někdy chuť se na vše úplně vykašlat? Přece jen… tolik úsilí, námahy a všechno v podstatě jen pro dobrý pocit…
Chuť se na to vysrat jsem kupodivu nikdy neměl, nebo si na to dávno nevzpomínám, nicméně důvodů k tomu bylo v minulosti nepočítaně. Kdyby Břitvu pořádal nějaký byznysmen, zvyklý všechno přepočítávat pouze na peníze, tak by už dávno neexistovala, protože každý normální člověk by ji nejpozději v dubnu 2005, po totálním propadáku v Ostravě, raději zrušil. Přičemž těch nepovedených akcí bylo více. Naštěstí se to ale poslední dobou překlopilo, takže poslední 3 ročníky dopadly velmi dobře. Je však třeba si uvědomit ještě jednu zásadní skutečnost. Břitvu tvoří anketa a koncert. Takže i kdyby koncertní složka Břitvy časem zkrachovala a zjistil bych, že to třeba opravdu nejde, Břitva jako anketa, tedy jen v podobě hlasování, může teoreticky fungovat dál, klidně i bez žádného koncertu. V tom je asi zásadní rozdíl mezi Andělem a Břitvou. Pořadatelé Andělů ten slavnostní galavečer bytostně potřebují jako formu velkolepé prezentace. Takže kdyby Anděl coby vyhlašovací večer skončil, patrně skončí i jemu předcházející hlasování. Naopak Břitva se teoreticky může obejít i bez koncertního vyhlášení. Prostě by jen proběhlo hlasování, na webu by byly zveřejněny výsledky a to by bylo vše. I takovou variantu si umím představit.

Anděl versus Břitva. Konkurují si tyto ankety nebo se snaží táhnout za jeden provaz? Předpokládám, že nějaké výhrady k více oficiálnímu Andělu asi mít budeš…
Vůči cenám Anděl mám spoustu výhrad, ale budu mluvit pouze o vztahu Anděl versus Břitva. Pořadatelům hlavních Andělů je nějaká Břitva víceméně u prdele a možná o ní vůbec nevědí. Pokud jde o žánrové ceny Anděl a konkrétně kategorii hard & heavy, tak můj vztah vůči tomu není konkurenční, nýbrž kolegiální. A doufám, že takto to bere také Michal Husák. Rozhodně lze tvrdit, že naše dosavadní komunikace byla vždy zcela bezproblémová. Ostatně, on hlasuje také v Břitvě, já hlasuji také v h&h Andělovi, přičemž shodných hlasujících je řekněme kolem dvacítky. Řekl bych, že ceny Břitva a h&h Anděl jsou projekty, které se vzájemně doplňují. Hard & heavy Anděl má větší publicitu a širší obecný dopad, na druhou stranu, jím veřejně dostupná informace spočívá ve 3 nominovaných a jediné vítězné kapele, což je vše. Takže výsledkem je sdělení, jež lze vyslovit za 10 vteřin. Zatímco Břitva má menší publicitu, ale naopak široce prezentované výsledky, které lze pročítat či studovat třeba celou hodinu.

Možná se teď nezeptám úplně kolegiálně, ale přesto to zkusím. DARK GAMBALLE, INSANIA a MALIGNANT TUMOUR – to je nominace na Anděla. Které z těchto kapel bys to nakonec přál a která myslíš, že nakonec zvítězí? 🙂
Všechny tyto kapely mám rád a všem přeji vítězství, ale skutečného vítěze odhadovat nechci. Pokud uplatním pragmatické hledisko, tak INSANIA už jednoho Anděla má, zatímco DARK GAMBALLE a MALIGNANT TUMOUR žádného, tak těmto dosud takto neoceněným bych to přál o chloupek více, což však není míněno nijak proti INSANII.

Poslední dobou obě ankety opanovaly kapely, které ve své podstatě už metal jako takový nehrají. Není to trochu paradox? Dokonce jsem už zaslechl i názor, že by bylo vhodné založit sekci pro tzv. „alternativní metal“. Jinak mnou interpretované otázky neber tak, že jsou to mé názory… 🙂
Metalisti můžou být vůbec rádi, že alespoň jedna jim určená kategorie je pořadateli Andělů tolerována. Chtít dvě metalové kategorie by už byl příliš velký luxus. Občas sice nějaká nová žánrová kategorie přibude, ale pro různé další styly, což je v pořádku. Kromě toho nevím, podle čeho by se určovalo, která kapela je v rámci metalu spíše tradiční a která již pro změnu alternativní. Je jasné, že běžný heavy-speed-thrash-death-black-doom by spadal spíše do té klasiky, zatímco výrazně vybočující kapely spíše do té metalové alternativy, ale nepochybně je také spousta kapel někde na pomezí. A jestliže ony alternativnější záležitosti opanovaly také Břitvu, pak to vnímám jako pozitivní známku vývoje.

Nyní se podíváme do trošku jiných vod. Na scéně se pohybuješ už hezky dlouho a můžeš tímto i srovnávat. Jsi osobně spokojen s tím, kudy se tuzemská metalová scéna ubírá? Vnímáš, kterak se třeba za tu dobu změnilo publikum, kvalita nahrávek…atd. ?
Výrazně stoupla především kvantita. V této kvantitě je možná pravděpodobnější hojný výskyt něčeho kvalitního, ale díky té kvantitě se to kvalitní občas hůře hledá a nachází. Při srovnání minulosti se současností šlo ledacos nahoru i ledacos jiného dolů. Výčet by byl patrně natolik dlouhý, že jej rovnou vzdávám. Obecně vzato, téměř všeho je nějak moc, takže je čím dál obtížnější se v tom nějak kvalitně zorientovat. Ale je to logické. Kdo začal poslouchat český metal například v roce 1990, tomu stačilo si z minulosti nastudovat pouhá 4 česká metalová alba vydaná do roku 1989, popřípadě několik singlů. Kdo s metalem začíná dnes a chce poznat jeho historii, má to mnohem horší, protože k potenciálnímu studiu je toho přehršel. Proto není divu, že většina metalových znalců má přes 30 a někdy i přes 40 let, zatímco mladší se moc nerodí.

Jeden můj kamarád mi říkal: „metal mám rád, ale na žádnej koncert už nejdu. Lidi se chovají jak blbci, házejí pivo do davu, všude je bordel…to raději zůstanu doma, CD si v klidu vychutnám a ještě ušetřím“. Zkus tento postřeh nějakým způsobem ohodnotit? Odcházel jsi z nějakého koncertu či festu také obdobně znechucen?
Já se toho podpódiového hemžení obvykle neúčastním, takže to přenechávám těm mladším. Postávám spíše vzadu nebo účastním hemžení všude okolo, popřípadě jsem na mnohé akci prodejně zaměstnán. Takže dosud nikdy na mě žádné pivo nepřistálo, nebo snad jen nepatrně. Podobné zkušenosti tedy spíše nemám, ale je jasné, že pokud někdo háže pivo do davu, tak je to debil, idiot a kretén, který má být vyveden, a to bez vrácení vstupného.

Psaní se věnuješ už hodně dlouhou dobu, působíš v Pařátu, Abyssu…atd. Co ovšem tvoje Bažina? Už si s tím sekl definitivně či ji na stará kolena ještě oprášíš?
Momentálně píšu pro Abyss, Vinyl Disk Musick a subsekci Spike v rámci Sparku. Pokud jde o Pařát, loni mi v něm vyšlo několik větších článků, ale nejsem členem jeho redakce, protože ta je teď natolik silná, že bych se tam snad ani nehodil. Například bych se nedokázal účastnit pravidelné známkovací tabulky, kde převažují mě neznámé zahraniční záležitosti. No a pokud jde o Bažinu, ta ještě neskončila, žel její nynější fungování je jen parodií na fanzin. Prozatím poslední číslo vyšlo někdy loni v létě a těžko odhadovat, co bude či nebude dál.

Koncem minulého roku definitivně zaniklo Payo. Jak bys ohodnotil toto médium?
Jeden z nejlepších metalových fanzinů druhé poloviny 90. let a posléze, na počátku nového století, asi vůbec nejlepší tvrdý magazín. Jeho následnou webovou podobu jsem nesledoval, což u mě není nic zvláštního, protože čtu převážně jen papírové magazíny a fanziny.

OK, vraťme se nyní znovu k Břitvě. Máš už v plánu nějaké změny, které by mohly tuto anketu ještě více zatraktivnit?
Standardní každoroční Břitvy by měly probíhat vcelku klasickým způsobem, akorát se občas objeví či naopak zmizí nějaká kategorie. U příležitosti jubilejního 10. ročníku proběhne letos navíc nominační večer, kde vystoupí extrémnější kapely. Kromě toho byla odhlasována zmíněná anketa Osobnost scény, jejíž zveřejňování výsledků postupně probíhá. Dále byla poprvé odhlasována Galerie legend, jejíž způsob zveřejnění se teprve vystříbří. A kromě toho ještě proběhne letos na podzim Břitva desetiletí, skrze kterou se vyhodnotí celé období 2001-2010. Součástí bude i hlasování pro nejlepší klipy, které se pak možná stanou součástí každého jednotlivého ročníku.

Díky moc za rozhovor, nechť se ti daří skloubit všechny tvoje aktivity!
Děkuji a dodal bych k tomu ještě to, že mezi mé aktivity patří i občasný kooperační podíl na nějakém vydaném a pokud možno vinylovém titulu.

ALL

BŘITVA 2010

Nominační večer – 2.4.2011 – Brno, Melodka – PIGSTY, MELANCHOLY PESSIMISM, DISFIGURED CORPSE, MINCING FURY…, SPINELESS FUCKERS

Hlavní večer – 23.4.2011 – Brno, Melodka – INSANIA, SIX DEGREES OF SEPARATION, FDK, FREE FALL, MAD PIGS, speciální host mimo Břitvu – ZATOKREV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *